ZOM

Super User

INFORMACJA

w sprawie cen za wywóz odpadów komunalnych obowiązujących w 2019 roku

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. będzie obowiązywał nowy cennik na usługi wywozu odpadów komunalnych.

Zmiana stawek za wywóz odpadów podyktowana jest wzrostem opłat za przyjęcie odpadów na składowisku w Czartorii zgodnie z Zarządzeniem Nr 387/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Czartorii gm. Miastkowo.

 

Poniżej podajemy ceny obowiązujące od 1 marca 2019 roku

(Zarządzenie Nr 2/19 Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży z dnia 21.01.2019 r.)

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wysokość opłaty

netto na 2019 r

Wysokość podatku VAT

Wysokość opłaty

brutto na 2019 r

I. Opłata za dzierżawę pojemników:

1. Pojemnik PA 1100

2. Pojemnik PP 240

3. Pojemnik PP 120

4. Pojemnik SM 110

II. Wywóz odpadów komunalnych:

1. Pojemnik PA 1100

2. Pojemnik PP 240

3. Pojemnik PP 120

4. Pojemnik SM 110

III. Wywóz odpadów komunalnych

gromadzonych luzem:

 

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

 

zł / wywóz

zł / wywóz

zł / wywóz

zł / wywóz

 

zł / m3

 

10,41

2,06

1,54

1,54

 

78,83

37,18

18,59

18,59

 

123,49

 

23%

23%

23%

23%

 

8%

8%

8%

8%

 

8%

 

12,80

2,53

1,89

1,89

 

85,14

40,15

20,08

20,08

 

133,37

 

  1. Opłat za wywóz odpadów należy dokonywać na rachunek bankowy: GETIN BANK Nr 97 1560 0013 2462 2801 3000 0001.
  2. Terminy wywozu odpadów komunalnych na umowę w 2019 roku nie ulegają zmianie. Na stronie internetowej: mpgkim.lomza.pl w zakładce ZOM zamieszczone są grafiki wywozu odpadów komunalnych dla poszczególnych adresów.
  3. Informujemy również, że zniszczone pojemniki będą wymieniane na nowe za opłatą dzierżawną lub wyremontowane na koszt zamawiającego.

 

Kategoria: