ZOM

Super User

Zakład Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży zachęca do skorzystania z oferty usług wywozu odpadów komunalnych.

 

Oferujemy regularny, terminowy i rzetelny wywóz odpadów komunalnych, skierowany do firm i innych podmiotów gospodarczych.

Świadczymy również usługi podstawienia i opróżnienia kontenerów typu KP-7 na odpady komunalne, gruz i inne odpady budowlane.

 

Poniżej podajemy ceny obowiązujące od 1 marca 2019 roku

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wysokość opłaty

netto na 2019 r

Wysokość podatku VAT

Wysokość opłaty

brutto na 2019 r

I. Opłata za dzierżawę pojemników:

1. Pojemnik PA 1100

2. Pojemnik PP 240

3. Pojemnik PP 120

4. Pojemnik SM 110

II. Wywóz odpadów komunalnych:

1. Pojemnik PA 1100

2. Pojemnik PP 240

3. Pojemnik PP 120

4. Pojemnik SM 110

III. Wywóz odpadów komunalnych

gromadzonych luzem:

 

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

 

zł / wywóz

zł / wywóz

zł / wywóz

zł / wywóz

 

zł / m3

 

10,41

2,06

1,54

1,54

 

78,83

37,18

18,59

18,59

 

123,49

 

23%

23%

23%

23%

 

8%

8%

8%

8%

 

8%

 

12,80

2,53

1,89

1,89

 

85,14

40,15

20,08

20,08

 

133,37

 

 

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu 86 212 51 61 lub osobiście w siedzibie MPGKiMZB w Łomży, ul. Akademicka 22, pok. 103.

 

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

Kategoria: