ZOM

zomit

 

                                                                                                               Łomża, dn. 30.11.2016 r.

 

 

                                                            

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w

Łomży uprzejmie informuje, iż na podstawie zarządzenia nr 339/2016 z 29 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Łomża w związku z centralizacją rozliczeń Vat w gminach od 1 grudnia 2016 r.

dane identyfikujące podmiot dokonujący transakcji sprzedaży będą wypisywane na fakturze następująco:

 

Sprzedawca:  Miasto Łomża

                        Stary Rynek 14

                        18-400 Łomża

                        NIP: 718-214-49-19

Wystawca:     Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

                        ul. Akademicka 22

                        18-400 Łomża

Rachunek bankowy oraz adres do korespondencji pozostaje bez zmian.

Adres do korespondencji:

MPGKiM ZB

ul. Akademicka 22

18-400 Łomża.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 86 218 64 88.

 

 

 

                                                                                       

 

Kategoria: