Super User
Kategoria:

Wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin przy Placu Niepodległości

Etapy przygotowań nasadzeń

    

 

Przygotowanie terenu poprzez spulchnienie ziemi glebogryzarką

 

Sadzenie roślin

    

    

 

Po nasadzeniach podłoże zostało wyściółkowane zrębkami