ZDiZ

zdiz

                 Jesień dla Zakładu Dróg i Zieleni to czas, w którym:

 

  •  pracownicy kończą prace związane z renowacją oznakowania poziomego

 

                    

                

                

                              

 

              

 

 

  • pracownicy zajmują się wycinką drzew i krzewów na podstawie decyzji

 

                          

                               

                                                                                          

             

 

 

  • pracownicy zajmują się wymianą nasadzeń roślin letnich na jesienne

 

            

            

                                                  

 

 

 

 

Kategoria: