Pracownicy Zakładu Dróg i Zieleni w okresie zimowym od wczesnych godzin porannych tj. od godz. 3:00 zajmują się mechanicznym i ręcznym odśnieżaniem oraz posypują mieszanką piaskowo - solną chodniki, przejścia dla pieszych, place, parkingi oraz przystanki MPK.

 

Galeria