Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM ZB zawiadamia, że z dniem 1 lutego 2019 roku wprowadza nowy numer zgłoszeniowy awarii w godzinach od 15.00 do 7.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy,  w niedziele i święta

513 026 934

Pracownicy Zakładu Dróg i Zieleni w okresie zimowym od wczesnych godzin porannych tj. od godz. 3:00 zajmują się mechanicznym i ręcznym odśnieżaniem oraz posypują mieszanką piaskowo - solną chodniki, przejścia dla pieszych, place, parkingi oraz przystanki MPK.

Pracownicy Zakładu Dróg i Zieleni w okresie zimowym w szklarniach przy ul. Nowogrodzkiej zajmują się wysiewem bylin z nasion oraz produkcją roślin ozdobnych które wiosną będą wysadzane na terenie miasta.

Zakład Dróg i Zieleni

Zajmujemy się urządzaniem i bieżącą pielęgnacją zieleni w mieście Łomża.

Czytaj więcej

Zakład Dróg i Zieleni

Działamy w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy, remontów, konserwacji oznakowania dróg oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łomża.

Czytaj więcej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Administrowanie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i użytkowymi.

Czytaj więcej

Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta, zajmuje się odbiorem i przewozem w celu utylizacji odpadów komunalnych do instalacji w Czartorii, letnim i zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta Łomża.

Czytaj więcej